top

Disclaimer

Home  /   Disclaimer

Disclaimer

Marthy Herckenrath Interieurontwerp doet haar uiterste best om de informatie op deze website zorgvuldig en zo actueel mogelijk weer te geven, alsook de website goed toegankelijk te houden. Het ontwerpen en samenstellen van de site is eveneens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan niet gegarandeerd worden dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.
Marthy Herckenrath Interieurontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
  • voor de inhoud van sites die zij niet onderhoudt en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

De rechten op de inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal van deze website, liggen uitsluitend bij Marthy Herckenrath Interieurontwerp. Zonder voorafgaande toestemming, is het niet toegestaan om informatie die op deze site vermeld staat, te verspreiden, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te bewerken. Via de contactpagina kunt u contact opnemen voor informatie over gebruik van het materiaal.